Linux expert

Veel bedrijven maken tegenwoordig gebruik van de cloud, maar er zijn ook bedrijven die bewust hun data op eigen servers op willen slaan. Dat opslaan op eigen servers wil men dan meestal tegen lage kosten en hoge betrouwbaarheid en dat is waarom er vaak wordt gekozen voor Linux als server operating system. RLIT configureert vaak Linux server met daarop Slackware Linux dat zich heeft bewezen als stabiel en goed onderhoudbaar. Op deze servers wordt dan vaak gebruik gemaakt van virtualisatie zodat de servertaken verdeelt kunnen worden over meerdere virtuele machines en dat zijn dan vaak andere Linux systemen (Debian, Rocky Linux) of Windows systemen voor bijvoorbeeld IIS om webapplicaties te hosten. RLIT kan ook uw onderneming helpen bij het leveren/installeren/onderhouden van Linux systemen.

Slackware

Previous Post Next Post